Verksamhetsberättesle 2018

Styrelsen för Mälardalens Travhästägareförening (MTHF) får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2018 (64 verksamhetsåret).
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Conny Johansson
Vice ordförande: Kent Carlsson
Sekreterare: Brita-Stina Eriksson
Ledamot: Björn Frössevi
Ledamot: Annelie Lindström
Ledamot: Håkan Svensson
Ledamot: Thomas Niva

Suppleant: Börje Edman
Suppleant: Svante Ericsson

Den löpande redovisningen sköts på uppdrag, av Ann-Sofie Zetterberg.

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet per den 31.12 2018: 249 st

FÖRENINGSAKTIVITETER

ÅRSMÖTET hölls den 9.4 i närvaro av 33 medlemmar i hästägarrummet på Sundbyholm.
Information om föreningen, Medlemskort vara el,icke vara. Samarbete mellan vår och andra hästägareföreningar.

HÄSTÄGARDAGEN hölls den 29.5 med V64 i strålande väder och allt flöt på bra.Totalt 40 hästägare för en dag, mycket folk och trevlig stämning. En prissumma på 1.038.200:- fördelat på 11 lopp.bla. E3 bonus för ston. (2017 630.710:-:11 lopp)(, 2016 838.100:- 12 lopp). Vi tackar dagens sponsorer:Viby Berga Gård,EKTAB/Österbergs/Reklamatelje,NB Oljor,J&R Industritvätt,Transportbolaget,Sörby Järn & Metall,Redersson Management,Volvo Truck Center Sweden AB,HSB Mälardalen,Svenska Wavin, Sundbyholms Fjärrtransporter. ..

HÄSTÄGAREPRISET 29.5 Stayerlopp 3.140 m.
Segrare:S:T Raphael Decoy (NO) h. 5 år 1.16.5 e. Leonardo Grif u. C.Qeen L
Äg: May Britt Frotveit. Norge
Tränare: Tom Forkerud (NO) Kusk: Carl-Johan Jepson

2017 Tesio 1.16.6 ( Björn Goop )
2016 Sapajou 15,6 ( Erik Adielsson)


HÄSTÄGARKRISTALLEN 27.11
Segrare Crash Axe h. 3 år1.15.4 e, Scarlet Knight . u Salsa Marandaise(FR)
Ägare: Stall T.ZKusk; Rikard N Skoglund
Tränare Stefan Melande
2017: Orkide Skift 1.14.8 (Kim Eriksson ) 2016 Nemo Skift ( Örjan Kilström )Månadens HÄSTÄGARE , där vi fortsätter utdela pesentkort och tar ett kort
på hästägarna,för att sätta upp på hästägarrummet, som året därpå fås av hästägarna.

HÄSTÄGARPRISET med kvartalspriser som AGRIA sponsrar har vi nu delat ut för 4:e året,
tillammans med Sällskapet. Priser är ett presentkort på 20.000:- från Equitours.
.
Vinnare:
2018 Olof Brundin (Chartering)AB
2017 Anders Bäcke
2016 Olof Brundin (Chartering)AB


Inget vinnarbord under 2018

HÖSTRESAN blev inställd, intresset från våra tränare är för litet. Vi försöker till våren 2019.

HÖSTMÖTET hölls den 22.10. 25 medlemar närvarade. NÄT presenterades och kommer att starta den 1.12 . Den nye tränaren Petter Lundberg presenterades och blev intervjuad..

Hästägarfiket driver vi tillsammans med Restaurang Grimman.Vi har tecknat ett avtal med Ponnykluben att sköta det hela. Det fungerar inte riktigt som vi tänkt oss.
Vi sponsrar vinnarrosetterna och ponnytravet. Deltagande i utvecklingsmöten med företrädare från Sörmlands Travsällskap styrelse och ledning.Styrelsen tackar för det förtroende som visats under det gångna verksamhetsåret.
Eskilstuna den 1.4 2019
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer